Home Werkgevers Agis Tweelandenpolis

Agis Tweelandenpolis

Elke medewerker is anders. Daarom hebben wij een brede keuze aan collectieve zorgverzekeringen. Ook voor buitenlandse medewerkers die tijdelijk bij uw organisatie werken.

Agis Tweelandenpolis

Speciaal voor medewerkers die tijdelijk voor u in Nederland werken, heeft Agis de Tweelandenpolis. Deze aanvullende verzekering is gratis bovenop de basisverzekering en bevat geen verstrekkingen waar uw buitenlandse medewerker niets aan heeft.
Vergoedingen Agis Tweelandenpolis:

  • 100% van de kosten die vallen onder het verplicht en het vrijwillig gekozen eigen risico van de basisverzekering
  • 100% van de kosten van medisch noodzakelijk ziekenvervoer vanuit een EU-/EER-land of Zwitserland naar het woonland
  • 100% van de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot vanuit een EU-/EER-land of Zwitserland naar het woonland

 

De polisvoorwaarden van de Agis Tweelandenpolis.

 

Premie per persoon per maand

Premie Agis basisverzekering 2014
(exclusief collectiviteitkorting)

€ 83,15 

Premie Agis aanvullende verzekering 2014
(Agis Tweelandenpolis)

€ 0,00

Totaal 

€ 83,15 

 

Welke medewerker komt hiervoor in aanmerking?

Iedere medewerker die afkomstig is uit een EU/EER-land of Zwitserland en in Nederland werkt, is verplicht zich in te schrijven voor de Nederlandse basisverzekering. De premie betaalt hij aan de Nederlandse zorgverzekeraar (via zijn salaris). Hij betaalt géén ziektekostenpremie in zijn woonland. Hiervoor moet er wel een E106-formulier zijn afgegeven door de Nederlandse zorgverzekeraar. Agis regelt dat echter standaard voor uw medewerker.

Voor iedere werkgever wordt een eigen collectiviteit ingericht met eigen kortingsafspraken. De werkgever dient zelf voor incasso van de premie zorg te dragen. Wilt u een offerte aanvragen, dan kan dat rechtstreeks bij Agis of via uw intermediair.

Meer informatie over werken in Nederland vindt u op onze Buitenland-pagina of bel met 071-3640450.

Wilt u:

 

U kunt natuurlijk ook bellen (033 445 68 84) of een e-mail sturen voor contact met een van onze relatiebeheerders.